Wolontariat

Wolontariuszem Stowarzyszenia może zostać osoba, która kocha zwierzęta i pragnie wykonywać nieodpłatnie czynności na rzecz poprawy ich dobrostanu, np. wyprowadzanie psów na spacery, czynności pielęgnacyjne, transport do weterynarza lub nowych domów. Mogą to być zarówno osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie, które przedstawią pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Poniżej zamieszczamy umowy wolontariackie – dla osoby pełnoletniej i osoby niepełnoletniej, które należy wypełnić w dwóch egzemplarzach i przynieść do biura Stowarzyszenia.

Umowa z wolontariuszem pełnoletnim

Wspierają nas