Władze stowarzyszenia

ZARZĄD
Anna Kwiatkowska
Prezes
Ewa Bartosik
Wiceprezes
Anita Nawrocka Skarbnik
Katarzyna Szmidt Sekretarz
 Anna Pałysz-Piecaba Członek Zarządu

 

Wspierają nas