Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „ZWIERZAK” – Likwidacja

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „ZWIERZAK” w Likwidacji informuje o trwającym procesie likwidacji Stowarzyszenia.
ŚTOZ „Zwierzak” wzywa wierzycieli do zgłaszania roszczeń w terminie do 20 sierpnia 2018 r. Zgłoszenia, w formie pisemnej, należy przesłać na adres ŚTOZ „ZWIERZAK” w Likwidacji, 25-363 Kielce, ul. Wesoła 51 lub e-mail: biuro@stowarzyszeniezwierzak.org.pl.

Likwidatorzy:

Anna Kwiatkowska
Anita Nawrocka
Ewa Bartosik

Wspierają nas