Informacje o nas

Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Zwierzak” to organizacja pozarządowa zrzeszająca osoby działające społecznie na rzecz ochrony zwierząt. Organizacja powstała w marcu 2009r., od listopada 2012r. posiada status organizacji pożytku publicznego.

Główne cele Stowarzyszenia to działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, właściwego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania; działania na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach; działanie w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Powyższe cele realizujemy poprzez m.in. prowadzenie akcji promujących i edukacyjnych, podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami, współdziałanie z właściwymi organami samorządowymi i państwowymi w zakresie przeciwdziałania okrutnemu obchodzeniu się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ukaranie osób winnych, prowadzenie akcji adopcyjnych zwierząt.

Chcemy pokazać, że od nas wszystkich zależy los zwierzaków, nie możemy zabrać ze sobą wszystkich porzuconych istot, ale zawsze możemy reagować na ich krzywdę.

Wspierają nas